Wolni Badacze Pisma Świętego

    Zrzeszenie Wolnych Badaczy Pisma Świętego w Polsce to autonomiczna społeczność Chrześcijan badających Biblię. Społeczność ta składa się ze zborów, które są samodzielne pod względem organizacyjnym, gospodarczym oraz usługi duchowej. Zbory są od siebie niezależne, a łączy je jedynie miłość Chrystusowa, wspólny cel, doktryna i środki działania. Zbory znajdują się w wielu miastach w Polsce.

    Zbór składa się z członków i sympatyków, stowarzyszonych bez względu na płeć, rasę i pochodzenie społeczne, których łączy wspólna droga życia - podążanie za Panem Jezusem. Członkowie zboru wkroczyli na tę drogę przyjmując chrzest w śmierć przez zanurzenie w wodzie (Rzym. 6:1-8), rozpoczynając tym samym nowe życie odwracając się od grzechu.
(ze strony http://www.wedrowka.nastrazy.pl)


    Uważamy, że Biblia jest natchnionym Słowem Bożym, pożytecznym do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości (2 Tym. 3:16). Jakakolwiek nauka sprzeczna z Pismem Świętym nie pochodzi od Boga. Wszystkie ludzkie próby interpretacji Słowa badamy pod kątem zgodności ze Słowem Biblii i Duchem Chrystusowym, pamiętając, aby badać duchy czy są z Boga (1 Jana 4:1) oraz że na razie poznanie nasze jest tylko cząstkowe (1 Kor. 13:12).


Przewiń do góry ▲