NABOŻEŃSTWA
niedziela, godz. 11:00-14:00

KONTAKT
Zbór w Warszawie
ul. Zakopiańska 30
03-934 Warszawa
Napisz do nas


W tym tygodniu
odwiedziło nas:
261 gości


Losowy werset
1 Piotra 2:12
Prowadźcie wśród pogan życie nienaganne, aby ci, którzy was obmawiają jako złoczyńców, przypatrując się bliżej dobrym uczynkom, wysławiali Boga w dzień nawiedzenia.
Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki,
do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości,
Aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany.
2 Tym. 3:16-17

Witaj na stronie Zboru Wolnych Badaczy Pisma Świętego w Warszawie

Nabożeństwo 1 maja 2019
W środę 01.05.2019 o godz. 19:00 będziemy gościć brata G. Wilmotta.
Zapraszamy serdecznie na nabożeństwo.
I będzie wilk gościem jagnięcia, a lampart będzie leżał obok koźlęcia. Cielę i lwiątko, i tuczne bydło będą razem, a mały chłopiec je poprowadzi.
Iz. 11:6

Aktualności

Pamiątka
Zapraszamy na Pamiątkę w czwartek 18.04.2019 o godzinie 19:00.
Przygotowanie do Pamiątki
1) Ukrzyżowanie Pana Jezusa
- droga na Golgotę
- ukrzyżowanie
- śmierć Zbawiciela i towarzyszące znaki

2) Właściwe obchodzenie Pamiątki
- cel jej obchodzenia
- kto może ją obchodzić
- jak powinniśmy się do niej przygotować
- znaczenie "doświadczania samego siebie"
Przygotowanie do Pamiątki
1) Sąd nad Jezusem
- przesłuchanie u Kajfasza, przed Sanhedrynem
- zaparcie się Piotra
- śmierć Judasza
- Jezus przed Herodem i Piłatem
Przygotowanie do Pamiątki
1) Wydarzenia w Ogrodzie Oliwnym
- modlitwa arcykapłańska Pana Jezusa
- śpiący apostołowie
- pojmanie Jezusa

2) Baranek Wielkanocny
- Chrystus naszym barankiem - dowody
- cechy baranka paschalnego i ich znaczenie
- wypełnione proroctwa o Panu Jezusie
Archiwum aktualności